Hampa Te

85,00kr

Detta är en jordbruksprodukt enligt “Novel Food”.

Innehåller ekologiskt odlade knoppar av EU-godkänd industrihampa (Cannabis sativa).

Odlingen sker utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att välja

KRAV-märkt bidrar du till en bättre miljö med biologisk mångfald.

Påsen är 100% komposterbar.

Product of Yogafarmen, Sweden

1 Category
1 Tag

An online shop